homeIT’S HERE!

All of these images are the outcome of certain observations is in de exclusieve oplage van 250 exemplaren gedrukt! Mocht je geen pre-order geplaatst hebben maar toch een exemplaar willen bestellen, mail dan naar info@lizawolters.com.

Het werk All of these images are the outcome of certain observations is een boek gebaseerd op het concept van verzamelen en archiveren. Een verzameling noch archief bestaat uit enkel één element, het een heeft het ander nodig om te kunnen bestaan. In dit boek breng ik een selectie van mijn fotoarchief aan alledaagse taferelen samen. De foto’s zijn opeengestapeld en vervolgens opnieuw gefotografeerd. All of these images are the outcome of certain observations is als object onderhevig aan de wetten van het verzamelen en archiveren: door haar schuine afsnede vraagt het werk om ruggensteun van andere objecten waar het in- of tussen geplaatst wordt om rechtop te kunnen staan.

All of these images are the outcome of certain observations was onderdeel van mijn afstudeerwerk in 2014 aan AKV St. Joost te Breda. In 2015 werd het boek, samen met 79 andere kunstenaarsboeken uit Nederland en Vlaanderen, gepresenteerd door het Mondriaan Fonds en Kunstenpunt, onder de naam ‘Tafels’. ‘Tafels’ werd getoond op Art Rotterdam en Art Brussels 2015.

Nu wil ik het boek graag met jou delen, en ik heb ervoor gekozen de oorspronkelijke versie lichtelijk te herzien: je kunt de nieuwe uitgave beschouwen als Versie 2.0. Van de oorspronkelijke editie van All of these images are the outcome of certain observations zijn drie exemplaren gemaakt. De nieuwe druk is een exclusieve uitgave met een oplage van 250 exemplaren. Bovendien is de nieuwe versie gebonden en is het boek een stuk handzamer geworden: het is nu half zo groot als voorheen. Dit maakt het makkelijker om in je thuis te integreren.

Het boek kost € 85,00 en ieder exemplaar is persoonlijk gesigneerd en genummerd. Als je een exemplaar wilt ontvangen, stuur dan een email naar info@lizawolters.com om een reservering te plaatsen. Je reservering helpt dan ook bij het tot stand brengen van de gehele nieuwe druk.

Vormgeving door nouch.com
Nieuwe druk door Drukkerij Tielen
Video door Rik Komáromi

IT’S HERE!

All of these images are the outcome of certain observations is printed in the exclusive edition of 250 copies! If you haven’t placed a pre-order but would still like to order a copy, please send an email to info@lizawolters.com.

The work All of these images are the outcome of certain observations is a book based on the concept of collection and archiving. Neither a collection nor an archive can consist of only one element – one thing needs another to exist. I have selected a number of works from my own photo archive of everyday scenes and brought them together in this book. The photographs have been stacked and then photographed again. The physical form of All of these images are the outcome of certain observations is subject to the rules of collecting and archiving: due to its slanted cut, the book requires support from other objects around it in order to stay upright.

In 2014, All of these images are the outcome of certain observations was a part of my graduation work at art academy AKV|St.Joost in Breda. In 2015, Mondriaan Fund and Flanders Arts Institute presented the book, along with 79 other artists’ books from the Netherlands and Flanders, in an exhibition named ‘Tables’.
‘Tables’ was shown at Art Rotterdam and Art Brussels 2015.

Now, I really want to share this work with you, and I have chosen to make a slight update to the first edition: consider this Version 2.0. The initial print run of All of these images are the outcome of certain observations consisted of three copies. The new print is an exclusive edition of 250 copies. Also, the new version will be bound, and it will be half as large as it was before, making it easier to integrate in your home.

Each book costs € 85,00 and is personally signed and numbered.
If you would like to have a copy of your own, please send an email to info@lizawolters.com to place your pre-order.
Your pre-order will also contribute to the realisation of this new edition.

Graphic design by nouch.com
New print by Drukkerij Tielen
Video by Rik Komáromi

OUDE VERSIE
29.7 x 42 cm
178 paginas
elastiek in het midden
niet gebonden, alleen gelijmd
zwarte rug (achterplat)
schuine afsnede

NIEUWE VERSIE
20 x 30 cm
184 paginas
geen elastiek in het midden
gelijmd en gebonden
witte rug (achterplat)
schuine afsnede

OLD VERSION 
29.7 x 42 cm
178 pages
elastic in the middle
not bound, just glued
black back cover 
slanted cut

NEW VERSION
20 x 30 cm
184 pages
no elastic in the middle
​​glued and bound
white back cover
slanted cut